"Samen voor onze sporthelden en een gezonde jeugd"

Rotterdamse
Sporticonen

ANBI - STICHTING ROTTERDAMSE SPORTICONEN

De stichting Rotterdamse Sporticonen is vanaf 1 januari 2017 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.


Naam: Stichting Rotterdamse Sporticonen


RSIN/Fiscaal nummer: 856665113


KvK nummer: 66697468


Contactgegevens: Westblaak 95, 30,12 KG Rotterdam, www.rotterdamsesporticonen.nl, info@rotterdamsesporticonen.nl


Doelstelling :

Hoofddoel is om het Rotterdamse sportief-culturele erfgoed te bewaren én de gezondheid van Rotterdamse kinderen te bevorderen, in het bijzonder die van kwetsbare doelgroepen uit de samenleving, kinderen uit achterstandswijken en kinderen met een beperking. Zo wil de stichting de kracht van het sportief-culturele erfgoed inzetten voor een gezonde jeugd en voor de sociale cohesie in de stad.

Als nevendoel wil de stichting, onder het motto ‘vóór de jeugd, dóór de jeugd’, de toekomstkansen van Rotterdamse MBO en HBO studenten vergroten.

Om het hoofddoel te realiseren organiseert de stichting gratis jeugdsportevenementen als jaarlijkse traditie, onder de naam van en medewerking van Rotterdamse sporticonen of hun nabestaanden. De evenementen zijn toegankelijk voor álle kinderen, met welke achtergrond ook, geoefend of ongeoefend, met of zonder geld om aan sportactiviteiten deel te nemen, gezond of met een beperking, met of zonder lidmaatschap van een club, uit Rotterdam of van elders ... zonder drempels, iedereen gelijk, onder één dak, op één complex.

Om het nevendoel te realiseren creëert de stichting rond de evenementen tal van inzet- en stagemogelijkheden voor studenten.


Beleidsplan :

Het volledige beleidsplan 2017-2019 kunt u hier downloaden.


Bestuur :

de heer E.P. van Leeuwen, voorzitter.

de heer W. Blokland, penningmeester.

de heer W.J. van Aalst, algemeen bestuurslid.

de heer P.J. Goedvolk, algemeen bestuurslid.

de heer J.A.A. Kooren, algemeen bestuurslid.


Beloningsbeleid: Alle bestuurders werken onbezoldigd. De stichting heeft geen directie en ook geen personeel in dienst.


Verslag activiteiten :

In het beleidsplan 2017-2019 is ook de evenementenkalender opgenomen. De stichting zal jaarlijks verslag doen van de activiteiten, voor het eerst begin 2018, in het jaarverslag 2016/2017.


Financiële verantwoording :

De stichting heeft de financiële administratie ondergebracht bij een externe accountant. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017. De stichting zal jaarlijks een financiële verantwoording publiceren, voor het eerst begin 2018, over het boekjaar 2016/2017.