Persbericht Rotterdamse Sporticonen

Namens het bestuur van Stichting Rotterdamse Sporticonen

 

Corona treft ook Stichting Rotterdamse Sporticonen. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten alle activiteiten tot nader order op te schorten. Het bestuur wil over het wel of niet doorgaan van de evenementen duidelijkheid verschaffen. Dit betekent dat de kalender zoals deze tot nu toe was gevuld met de evenementen gedurende 2021 komt te vervallen. Het wegvallen van sponsoren, alsmede de onzekerheid over wanneer en onder welke voorwaarden er weer evenementen georganiseerd kunnen worden, hebben tot dit besluit geleid. Zodra de situatie het weer toelaat zal er zeker over een nieuwe start worden nagedacht.

 

Ard-Jan Kooren

Wim van Aalst

Peter Goedvolk

Pim Blokland

Jeroen Boonacker