ANBI – Stichting Rotterdamse Sporticonen

ANBI

Rotterdamse Sporticonen is een goed doel en als zodanig officieel erkend als ANBI. Dit biedt fiscale voordelen. Zowel voor donateurs die fiscaal aantrekkelijk aan Rotterdamse Sporticonen willen schenken als voor de stichting zelf, die giften belastingvrij kan ontvangen.

De stichting Rotterdamse Sporticonen is vanaf 1 januari 2017 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Naam: Stichting Rotterdamse Sporticonen

RSIN/Fiscaal nummer: 856665113

KvK nummer: 66697468

info@rotterdamsesporticonen.nl

Doelstelling :

Hoofddoel is om de Rotterdamse sporthelden te eren én de gezondheid van Rotterdamse kinderen te bevorderen. In het bijzonder die van kwetsbare jeugdgroepen uit de samenleving, zoals kinderen met een beperking en kinderen met sociale of financiële problemen.

Als nevendoel wil de stichting, onder het motto ‘vóór de jeugd, dóór de jeugd’, de toekomstkansen van Rotterdamse MBO en HBO studenten vergroten.

Om het hoofddoel te realiseren organiseert de stichting gratis jeugdsportevenementen als jaarlijkse traditie, onder de naam van en met medewerking van Rotterdamse sporticonen of hun nabestaanden. De evenementen zijn toegankelijk voor álle kinderen, met welke achtergrond ook, geoefend of ongeoefend, met of zonder geld om aan sportactiviteiten deel te nemen, gezond of met een beperking, met of zonder lidmaatschap van een club, uit Rotterdam of van elders … zonder drempels, iedereen gelijk, onder één dak, op één sportcomplex.

Om het nevendoel te realiseren creëert de stichting rond de evenementen jaarlijks honderden inzet- en stagemogelijkheden voor studenten.

Vanaf 30 maart 2023 zal Rotterdamse Sporticonen verder gaan onder de naam Stichting First Dutch Foundation. Voor meer informatie ga naar www.firstdutch.com.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • De mevrouw E.C. Cossee, in de functie van voorzitter;
  • De mevrouw M.E. Goedvolk, in de functie van secretaris;
  • De heer L. La Paglia, in de functie van penningmeester;

Beloningsbeleid: Alle bestuurders werken onbezoldigd. De stichting heeft geen directie en ook geen personeel in dienst.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording :

De stichting zal jaarlijks verslag doen van de activiteiten.

De stichting heeft de financiële administratie ondergebracht bij een externe accountant. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2017. De stichting zal jaarlijks een financiële verantwoording publiceren. Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2016-2017 kunt u op de website downloaden.

Download ANBI PDF

Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2016-2017 kunt u hier downloaden.

Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2018 kunt u hier downloaden.

Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2019 kunt u hier downloaden

Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2020 kunt u hier downloaden

Accountantsrapport, bestuurs-/activiteitenverslag en jaarrekening 2021 kunt u hier downloaden