Maatschappelijke impact

Voor alle kinderen, drie formats bij elkaar

Aan de jeugdsportevenementen nemen jaarlijks duizenden kinderen deel. Inschrijving is gratis en ieder kind gaat met een aandenken naar huis. Juist om zo veel mogelijk kinderen uit kwetsbare groepen te betrekken, sporten zij samen met kinderen die van huis uit wel voldoende kansen hebben en geen lichamelijke of geestelijke beperking kennen.

Daarom bieden de evenementen waar mogelijk drie verschillende formats onder één dak:

– het wedstrijdformat voor kinderen die al bij een club sporten, samen met sportverenigingen en sportbonden

– het kennismakingsformat voor kinderen die van huis uit weinig kans hebben om bij een club te sporten, samen met Rotterdam Sportsupport

– het para- en spelformat voor kinderen met een beperking, samen met Mytylschool De Brug, Rijndam Revalidatie, Fonds Gehandicaptensport, Dirk Kuyt Foundation en andere instellingen.

Vóór jongeren, dóór jongeren

Rotterdamse Sporticonen bouwt geen eigen professionele staf op, maar werkt samen met de scholen. De evenementen leveren jaarlijks honderden inzet- en stagemogelijkheden op voor jongeren uit het MBO en HBO en HAVO-VWO leerlingen.

Verbindingen leggen in en voor de stad

De jeugdsportevenementen van Rotterdamse Sporticonen verbinden de rijke sportgeschiedenis van Rotterdam met de toekomst van de stad. Ze verbinden kinderen ongeacht hun achtergrond, leefomstandigheden en eventuele beperking. Ze verbinden sportclubs, scholen en tal van maatschappelijke instellingen. Zo zijn ze dragen ze rechtstreeks bij aan de samenhang in en de gezonde toekomst van Rotterdam.