Bericht van bestuur Rotterdamse Sporticonen

Het zijn bijzondere tijden. De Corona crisis zorgt voor veel onzekerheid en raakt iedereen, ook de Stichting Rotterdamse Sporticonen.

Stichting Rotterdamse Sporticonen organiseert jaarlijks 19 evenementen voor kinderen tot en met 12 jaar die zorgen voor kennismaking met nieuwe sporten, verbroedering en inspiratie. Juist in deze moeilijke tijd zou het daarom geweldig zijn wanneer onze evenementen zouden kunnen doorgaan. Dat is ook nog steeds onze bedoeling. Wellicht zal het wel zo zijn dat we sommige evenementen zullen moeten uitstellen, om deze op een later moment te laten doorgaan. Maar het is allemaal nog te onzeker om daar nu een uitspraak over te doen. Medio mei weten we hopelijk meer.

Eén ding is wel zeker bij onze beslissing over het al dan niet laten doorgaan van evenementen staat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers, eigen werknemers en vrijwilligers voorop.

Clinics Sociaal Pact

 Er zijn ook positieve kanten aan deze crisis, overal in de stad ontstaan initiatieven om de kwetsbaarste groepen bij te staan en te ondersteunen. De kwetsbare groep waar Stichting Rotterdamse Sporticonen zich voor inzet binnen ons Sociaal Pact, kinderen met een sociale, fysieke en/of financiële beperking, worden door de lockdown zwaar getroffen. In de persconferentie van 21 april heeft Premier Rutte aangegeven dat het voor kinderen tot en met 12 jaar is toegestaan om te trainen op buitenaccommodaties. Competities en wedstrijden blijven verboden.

De clinics die Rotterdamse Sporticonen in samenwerking met verschillende sportverenigingen aanbieden aan scholen en maatschappelijke partners binnen het Sociaal Pact kunnen dus in de komende maanden doorgang vinden. Deze clinics hebben als doel kinderen uit gezinnen met een grotere afstand tot sport op een veilige manier te laten kennismaken met diverse sporten met als doel duurzame doorleiding naar een sportclub of vereniging. Wij zijn blij deze kwetsbare groep in deze moeilijke tijd te kunnen blijven ondersteunen en gaan in overleg met de scholen en sportverenigingen proberen zoveel mogelijk clinics te organiseren.

Kortom stichting Rotterdamse Sporticonen en haar sporticonen blijven zich inzetten voor de kinderen in Rotterdam en hopen dat wanneer de veiligheid van eenieder kan worden gegarandeerd ook de reguliere evenementen op een later moment dit jaar kunnen plaatsvinden.

Wij danken u voor uw steun en hopen ook in de toekomst op uw steun te kunnen blijven rekenen.

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte en zijn wij bereikbaar voor vragen en/of opmerkingen.

Jeroen Boonacker                                                                         Pim Blokland    

Voorzitter                                                                                             Penningmeester