Wijken in Rotterdam bepalend voor diabetes

Rotterdamse Sporticonen zal zich in 2021 nog meer gaan inzetten voor kinderen van basisscholen in kansarme wijken in de Maasstad. Een rapport van de universiteit van Maastricht maakt nu ook het verband tussen arme wijken en diabetes schrikbarend inzichtelijk.
 
Hoe lager de WOZ-waarde van een woning, hoe vaker diabetes type 2 werd geconstateerd. Laagopgeleiden hebben vaker diabetes. Mensen met alleen lager school zelfs zeven keer zo veel als de groep met een universitaire studie. Maar een studie van de universiteit van Maastricht maakt nu ook diabetes per wijk zichtbaar.
 
Dat betekent afgemeten aan de WOZ-waarde de woningen dat globaal dat de kans om diabetespatiënt te worden op Rotterdam-Zuid veel groter is dan in andere delen van de Maasstad. Op basis van opleiding, inkomen en beroep zelfs 2,38 keer zo veel. De conclusie van het rapport is helder en hard. “Arme mensen lopen al een groter risico op diabetes door sociaaleconomische klasse. De buurt waarin ze wonen, vormt vervolgens nog een extra risicofactor.”
 
Arme wijken zijn ziekmakend door minder groen, ’s avonds onveiliger en de concentratie cafetaria en fast foodzaken ligt veel hoger. Mensen worden sneller verleid tot ongezond voedsel. En slechte behuizing heeft ook invloed. Plus arme wijken liggen vaak in de buurt van een snelweg.
 
Verdere uitleg waarom Rotterdamse Sporticonen zich in 2021 nog nadrukkelijker zal inzetten vooral kinderen op basisscholen in het Social Pact is overbodig. In Rotterdam leven immers vier op de tien kinderen op of onder de armoedegrens.